Kedilerde Feline Calicivirus (FCV)


Calicivirus dünyada oldukça yaygın olan bir enfeksiyondur. Kedilerin en önemli respiratorik rahatsızlıklarından birini oluşturan calicivirusler aynı zamanda pek çok hayvanı da enfekte edebilmektedir. En yaygın semptomları ağızda yara, diş etlerinde kızarıklık gibi belirtilerdir.

Enfeksiyondan sonraki inkübasyon süresi 2–6 gündür. Daha az virülan virüs suşları ile enfekte olmuş lezyonlar genellikle solunum yolu, ağız boşluğu ve gözlerle sınırlıdır. Virülent türleriyle enfekte olmuş yavru kedilerde interstisyel pnömoni meydana gelebilir.

Ağız ülseri (Şekil II), diş etlerinde gözlenen yangı ve iltihap (Şekil I), Feline Calicivirus’ün neden olduğu ağız ve üst solunum yolu hastalığının en tutarlı patolojik özelliğidir. Ülserler (yara), tipik olarak dilin kenarında ve aynı zamanda başka yerlerde veziküller (içi sıvı dolu küçük hücre keseleri) olarak başlar. Bunlar daha sonra, üstteki epitelin nekrozu ve periferde ve tabanda nötrofillerin infiltrasyonu ile yırtılır. İyileşme genellikle iki ila üç haftalık bir süre içinde gerçekleşir.

Kedilerde Ağız Yaralarının Solunuma Etkisi Nelerdir?

Çok sayıda farklı Feline Calicivirus suşu nedeniyle, bir dizi klinik belirti görülebilir. En karakteristik lezyon, sıklıkla bildirilen ağız ülseri, diş etlerinde yangı (kızarıklık) ve iltihap tablosudur. Göz ve burun akıntısı da sıklıkla meydana gelir. Bazen belirsiz enfeksiyonlar veya pnömoni de görülebilir. Genellikle genç yavru kedilerde, daha şiddetli solunum yolu enfeksiyonları ölümcül olabilir. Calicivirus suşları ayrıca bir akut topallık sendromuna neden olabilir.

Topallığın, oral semptomların (diş etlerinde yangı ve iltihap, ağızda ülserler vb.) ve solunum hastalığının klinik bir sürekliliğin iki ucunu temsil ettiği, bazı bireysel suşların aşırıya meyilli olduğu ve suşların çoğunluğunun bu klinik bulguların her ikisini de indükleyebildiği öne sürülmüştür.

Kedilerde Ateşin Sebebi Feline Calicivirus (FCV) Olabilir Mi?

Üst solunum yolu hastalığının yanı sıra, çeşitli derecelerde ateş, kutanöz ödem, ülseratif dermatit, iştahsızlık, karaciğerde sarılık ve hematom gözlenir. Çevresel hiperemiden tüm ayak tabanlarının çökmesine kadar değişen lezyon ve ülserler gözlenir. Burun boşluğunda, kulak kepçesinde ve kıllı deride ülserler değişken şekilde mevcuttur. Bacaklarda ve ventrumda alopesi gözlenir. Yüzü ve uzuvları etkileyen belirgin deri altı ödemi vardır.

Yetişkin kediler genellikle yavru kedilerden daha şiddetli etkilenir. Salgınlar hızla başlar, genellikle 100’den az hayvanı etkiler ve hızla kaybolur.

Feline Calicivirus taşıyıcılarının küçük bir kısmı, tedaviye dirençli olabilen kronik lenfoplazmasitik veya ülseroproliferatif stomatit geliştirir.

Feline Calicivirus Akut Belirtileri;
Kedilerde öksürük
Kedilerde hapşırma
Kedilerde burun akıntısı
Kedilerde kusma
Kedilerde göz kızarması
Konjuktivitis
Kedilerde İştahsızlık ve yüksek ateş

Tedavide hasta kedileri sekonder infeksiyonlara karşı tedavi etmek, genel semptomatik tedavi için uygun preparatlar kullanmak, kedilere yardımcı olmaktadır. Yine aynı şekilde ağızda gözlenen ülserler ve yangı için yardımcı olacak oral sağaltım uygulanmalıdır. Hastanın bağışıklığının desteklenmesi ve antiviral ilaç uygulaması sağaltımı kolaylaştıracaktır.

Sekonder bakteriyel enfeksiyonla ilişkili potansiyel komplikasyonları en aza indirmek oral ve solunum hastalığı vakalarında genellikle geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi önerilir. Yutma ağrılı olabileceğinden antibiyotikler şurup (varsa) veya parenteral olarak verilebilir. Taburcuların düzenli olarak temizlenmesi ile birlikte iyi bir hemşirelik bakımı esastır. Kedi, güçlü aromalı aromatik yiyecekler sunarak yemeye teşvik edilmelidir.

Yemek yemek ağrılıysa(ağıza bulunan kızarıklık ve yaralardan ötürü), sıvılaştırılmış veya özel tescilli yiyecekler biraz yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, iştah uyarıcıların kullanılması da bir miktar fayda sağlayabilir. Ciddi şekilde etkilenen bazı vakalar sıvı tedavisi gerektirebilir ve iştahsızlığın uzadığı durumlarda özofagostomi veya gastrotomi tüpü endike olabilir.

Pnömoni geçiren kediler için oksijen desteği düzenli olarak sağlanmalıdır. Yapılan tedavilere ek olarak deksametazon kullanımı önerilmektedir.

Hastalığın kontrolü, aşılama ve yönetim prosedürleri ile sağlanmaktadır.